Nathalie van Rymenant

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Nathalie Van Rymenant is sinds juni 2010 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Zij maakte meteen haar start als zelfstandig logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk te Tienen. Tijdens de voorbije jaren kreeg ze de kans zich te verdiepen in spraak-, taal- en leerstoornissen en andere logopedische problemen. Vooral op het gebied van leerstoornissen heeft ze ondertussen al heel wat expertise opgebouwd en dit zowel op gebied van diagnostiek als therapie.

Zij heeft voor deze job gekozen door het uitgebreide vakgebied en door het sociale contact, wat dit beroep zeer afwisselend, inspirerend en uitdagend maakt.

Je kan bij Nathalie terecht voor hulp voor:

 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)
 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • VVL-congres 16 maart 2018: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Workshop ouderbegeleiding bij dyslexie 26 januari 2018
 • VVL Ouderbegeleiding in de logopedie/Ouderbegeleiding bij dyslexie & dysorthografie 9 oktober 2017
 • Symposium KU Leuven “Logopedie en audiologie over de muurtjes: op zoek naar comorbiditeit.” september 2017
 • VVL-congres 10 maart 2017: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Cursus OMFT november 2016
 • Workshop Thomas Moore 17 november 2015: Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen
 • Studiedag Sig 4 november 2015: Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (Ingrid Herreman)
 • Postgraduaat leerstoornissen 2013-2014 Thomas More Hogeschool
 • MUCLA-symposium februari 2013: Ontwikkelingsdysfasie – een stoornis die meer aandacht dan namen verdient
 • Studiedag Sig oktober 2012: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)
 • Studiedag Sig oktober 2012: Cijfers liegen wel! Diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen: een update (Annemie Desoete)
 • Symposium 2008 K.U. Leuven: “Hoe vroeger, hoe beter?!” Vroegdiagnostiek en vroegbehandeling, logopedie en audiologie van nul tot drie

Mijn naar is Lauren, erkend diëtiste – diabeteseducator. In 2019 behaalde ik met trots mijn diploma Voeding- en dieetkunde aan Thomas More hogeschool. Naast mijn zelfstandige activiteit ben ik ook werkzaam in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier als diëtiste -diabeteseducator.

Voeding is een breed begrip. Voor velen klinkt het woord voeding positief in de oren, voor anderen jammer genoeg minder. Mijn visie over voeding is dat de maaltijdmomenten steeds aangenaam moeten blijven. Ik ben voorstander van een algemeen gezond voedingspatroon zonder veel restricties, dat op lange termijn haalbaar blijft. Tevens is deze aanpak steeds gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond.

Ik ga met plezier samen met jou opzoek naar een levensstijl die bij jou past, rekening houdend met een eventuele pathologie. Zonder het gevoel te hebben dat voeding een negatieve weerklank heeft, maar liever een manier is om je lichaam goed te onderhouden.

Bent u opzoek naar een diabeteseducator. Dan kan ik jou hier ook in verder helpen. In 2020 behaalde ik namelijk mijn postgraduaat diabeteseducator. Met mijn specialisatie op zak help ik je graag verder om jouw weg te vinden in het leven met diabetes.

Lauren Heylen

Diëtiste en diabeteseducator

Kris Theunis

Algemene kinesitherapie, Pre- en postnatale kinesitherapie, Babymassage -en yoga, Doula, Zwangerschapsyoga

Ik ben in 1996 afgestudeerd als master in de kinesitherapie aan de KULeuven en werkte daarna een specialisatiejaar af in de sportkinesitherapie. Ik behaalde daarnaast ook een diploma als manueel therapeute.

Na mijn afstuderen in 1997 kon ik onmiddellijk aan de slag in een multidisciplinair gezondheidscentrum in Genk. Hier bouwde ik heel wat expertise op, zoals de behandeling van rug- en nekklachten, revalidatie na trauma of operatie, pre- en postnatale kinesitherapie, ademhalingsoefeningen… zowel individueel als in groepssessies.

In de loop van mijn carrière, en na het afronden van een opleiding zwangerschapsbegeleiding bij Lief Portael, werd alsmaar duidelijker dat mijn passie ligt in de wondere wereld van zwangerschap en geboorte. Via verschillende bijscholingen en workshops ben ik mij hier meer en meer in gaan verdiepen.

Zo volgde ik onder andere een opleiding tot doula. Deze opleiding focust zich voornamelijk op het empoweren, informeren en aanmoedigen van zwangere vrouwen en vraagt vaardigheden als emotionele intelligentie en empathisch vermogen, interpreteren van lichaamstaal en leren vertrouwen op je intuïtie en gevoel.

Hallo, ik ben Evelien. Ik ben in 2013 afgestudeerd als maatschappelijk assistent aan de Thomas More hogeschool. Na 7 jaren in de hulpverlening koos ik ervoor om het roer om te draaien. Ik volgde een lerarenopleiding die ik in 2019 heb afgerond. Momenteel ben ik deeltijds tewerkgesteld in het volwassenenonderwijs. Daarnaast ben ik sinds begin 2019 gecertificeerde coach en loopbaanbegeleider. Ik volgde mijn coachopleiding bij Systo. Ik specialiseer me nu verder in mindsetcoaching aan de Inge Rock Academy.

In mijn vrije tijd kan je me terugvinden op de planken bij een toneelvereniging, in de dansles, achter een goed boek of bij vrienden. Ik ben een bezige bij. Andere typische kenmerken zijn sociaal, open, eerlijk en enthousiast. Ik sta positief in het leven en wil dit graag met zoveel mogelijk mensen delen. Ik kijk er enorm naar uit om jou binnenkort te mogen ontmoeten.

Evelien Leppens

Loopbaan- en mindsetcoach

Niels Peeters

Kinderpsycholoog

Niels Peeters (°1993) studeerde in 2017 af van de KU Leuven als Master in de Klinische en Gezondheidspychologie, met een specialisatie in kinderen en adolescenten. Naast het werk in de praktijk, is Niels werkzaam in het kinder- en jongerenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) te Sint-Truiden alsook binnen de polikliniek – divisie jongeren van het OPZ te Geel. Vanuit zijn brede ervaring binnen ambulante settings begeleidt hij kinderen, jongeren en hun ouders die zich aanmelden met diverse emotionele, sociale, en gedragsmatige moeilijkheden. Daarnaast volgt hij momenteel het vierjarige postgraduaat tot oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut aan het Korzybski Instituut te Brugge – Antwerpen.

Niels begeleidt binnen de Cocon kinderen, jongeren en hun ouders tussen 6 en 18 jaar oud. In het therapeutisch werken met deze doelgroep vindt hij het belangrijk om de context (doorgaans de (plus)ouder(s), maar het kan hier ook om andere belangrijke zorgfiguren gaan) te betrekken. Deze staan namelijk het kortst bij het kind of de jongere en vormen zo een belangrijke ‘ondersteunende partner’. Binnen begeleidingen kan dit zijn door het kind samen met de ouder(s) te zien of door om de zoveel tijd een gesprek (samen) met de ouder(s) in te plannen. Bij oudere kinderen en adolescenten zullen begeleidingen vaak de vorm aannemen van therapeutische gesprekken. Daarnaast kan er, onder meer in het werken met jongere kinderen, ook gebruik gemaakt worden van (ver)beeldend en ondersteunend materiaal.

Niels gelooft sterk in de unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen die zich binnen een persoon/gezin bevinden, en vertrekt binnen zijn therapie vanuit deze positieve eigenschappen. Wanneer het minder goed met ons gaat is het soms echter moeilijk om de kwaliteiten waarover we beschikken zelf nog te zien, ontdekken en/of constructief in te zetten. Vanuit een empathische ingesteldheid waarbij veiligheid en rust voorop staan probeert hij samen met het kind/de jongere, de ouders of het hele gezin het perspectief (opnieuw) te verruimen. Daarbij ontvangt ieder de tijd en ruimte om op hun eigen tempo de mogelijkheden te verkennen en versterken, zodat men na verloop van tijd weer zijn eigen weg kan gaan.

Niels is lid van de Psychologencommissie met erkenningsnummer 931122871.

Katrien studeerde in 2005 af als schoolpsychologe aan de KULeuven en heeft ervaring als CLB-medewerker, als zorgcoördinator en als kinder- en jongerenpsychologe.

Momenteel werkt Katrien als kinder- en jongerenpsychologe bij 1G1P en is ze actief in bijberoep.
Kinderen, jongeren (6-22 jaar) en hun ouders kunnen bij haar terecht met lichte tot matige klachten op emotioneel en/of gedragsmatig vlak. Ze werkt individueel en/of gezinsgericht.

Haar begeleidingen zijn samenwerkings- en oplossingsgericht en kortdurend van aard. Gesprekken en creatieve werkvormen wisselen elkaar af, maar hoe een begeleiding eruit zal zien, wordt mede door het kind, de jongere, het gezin bepaald. Zij staan immers aan het roer van hun eigen traject.

Allerlei thema’s kunnen aan bod komen:  omgaan met emoties, druk gedrag, eigenwaarde, echtscheiding, levensvragen, perfectionisme en faalangst, piekeren, relaties, stress, vriendschap, zelfbeeld, zelfvertrouwen,…

Samen met jullie ga ik op zoek naar werkbaar plan en dit op een oplossingsgerichte manier. A.d.h.v. gesprekken en creatievere werkvormen gaan we aan de slag en geven we samen vorm aan het traject.

Katrien de Muynck

Kinderpsycholoog

Casper Coninckx

Klinisch psycholoog

Hallo, ik ben Casper!

Ik studeerde in 2021 af aan de KU Leuven als klinisch psycholoog.  Ik behaalde er mijn masterdiploma Klinische Psychologie (Optie Volwassenen en Ouderen). Ik koos voor deze studierichting vanuit mijn interesse voor het functioneren van de mens. Het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar persoonlijke groei schenkt mij veel voldoening. Het is voor mij ook een positieve uitdaging om mensen te helpen bij het overwinnen van hun moeilijkheden.

Mijn stijl en aanpak worden grotendeels bepaald door de gedragstherapie. Doorheen mijn opleiding merkte ik dat deze stroming nauw aansluit bij wie ik zelf ben. Die aanpak houdt in dat ik naar jouw verhaal luister. In functie van dit verhaal probeer ik samen met jou je gedrag in kaart te brengen. Vervolgens gaan we kijken hoe we daarop kunnen inspelen, om zo je zorgen stap voor stap aan te pakken.

In mijn begeleiding staan deze drie zaken centraal:

 • Veilig: Ik creëer een veilige omgeving. Dit wil zeggen dat ook niets taboe is: alles kan en mag gedeeld en besproken worden. Iedereen is welkom.
 • Positief: Natuurlijk zijn er zorgen en problemen. Maar even belangrijk vind ik het om te focussen op je sterktes, je kwaliteiten én steunpunten in je omgeving
 • Op jouw maat: In een begeleiding draait het om jou. Ik verken samen met jou je zorgen en problemen, we gaan samen op zoek naar inzichten, antwoorden en oplossingen. Dit alles doen we op jouw tempo.

Waarvoor kan je bij mij terecht in De Cocon?

 • Stress en overspanning
 • Burn-out
 • Depressieve gevoelens
 • Angst-gerelateerde klachten
 • Persoonlijke moeilijkheden

Ik studeerde in juni 1996 af als Bachelor in de kinesitherapie en al gauw was mij duidelijk dat ik met hart en ziel kinderen wilde ondersteunen en begeleiden in hun totale ontwikkeling en dit vanuit beweging, spel en creativiteit. Drie talenten die ik zelf als kind graag exploreerde.

Sinds 1997 heb ik ervaringen opgedaan in een multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en later ook in de psychiatrie.

Doorheen de jaren heb ik vele extra bijscholingen gevolgd waardoor ik een rijk palet aan expertise heb opgebouwd in het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, ASS, hooggevoeligheid…).

Vanaf 2008 startte ik als ondersteuner vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs.

In 2014 heb ik mij verder verdiept in de pedagogie van het kind en de dieper gelegen oorzaken achter leer- en ontwikkelingsproblemen door het volgen van een opleiding tot kunstzinnig coach (2 jaar) en kunstzinnig therapeute (2 jaar).

Het is nog steeds mijn grote passie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)motorisch, creatief en communicatief) en dit vanuit een holistische visie en door lichaamsbeweging en – bewustwording te verweven met kunstzinnige vormen.

Bewegen is leren en leren is kunst

Anja Moelans

Psychomotoriek voor kinderen, Specialisatie leer- en ontwikkelingsproblemen

Heleen Sannen

Spraak-, taal-, leerstoornissen bij kinderen en adolescenten
Afasie en dysartrie bij volwassenen

Ik studeerde in 2016 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens mijn stages merkte ik al snel dat de variatie van het werken met zowel kinderen als volwassenen me aansprak. Meteen na mijn studies startte ik als zelfstandige logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk. Hier kreeg ik de kans om bij te leren en ervaring op te doen met zowel kinderen als volwassenen. Ik behandel kinderen met spraak-, taal en leerstoornissen en volwassenen met afasie en dysartrie.

Je kan bij mij terecht voor:

 • leerstoornissen
 • taal- en spraakstoornissen
 • articulatieproblemen
 • afasie
 • dysartrie

Aljana studeerde in juni 2019 af als logopediste aan Thomas More te Antwerpen. Na haar studies ging ze meteen aan de slag in een groepspraktijk te Leuven.  Daarnaast volgde ze in 2020 een opleiding om stottertherapeute te worden bij Cioos (Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren). Ze begeleidt mensen (kleuters, lagere school kinderen, tieners en volwassenen) die problemen ondervinden met hun stotteren. Ze biedt hun denkpatronen en technieken aan die het stotteren kunnen reduceren of wegnemen.

Daarnaast geeft ze ook oudercursussen om ouders voldoende handvaten te geven omtrent het stotteren.

Je kan bij Aljana terecht voor:

 • Stotteren (kleuters, kinderen, volwassenen)
 • Oudercursussen omtrent stotteren
 • Leerstoornissen

Stotteren?

Ongeveer 3% van de kinderen die geboren worden hebben een aanleg om te stotteren. Bij 1 a 2% daarvan blijft het stotteren aanwezig. Stotteren ontstaat meestal op een leeftijd van 2;05 jaar, maar kan zich ook pas later manifesteren (<9jaar). De stottermomenten kunnen wisselvallig voorkomen. Afhankelijk van de situatie of emotie kan uw kind veel of weinig stottermomenten vertonen. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben.

Stotteren identificeert zich van normale onvloeiendheden door herhalingen, verlengingen en blokkeringen die ongewild en met veel spanning verlopen.

Aljana Van den Broek

Algemene logopedie
Stotteren

Stefanie Vankerkhoven

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Stefanie Vankerkhoven is sinds juni 2018 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In augustus 2018 behaalde ze bijkomend haar diploma Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2019 zal zij bovendien de specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven afronden.

Tijdens haar stages op de acute neurologische afdelingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en het UZ Gent kreeg ze de kans om haar kennis en vaardigheden omtrent diagnosestelling en therapie van neurogene spraak- en taalstoornissen in te zetten en uit te breiden. Bovendien was ze in 2017 tewerkgesteld als vakantiewerker in het revalidatiecentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Lanaken. Tijdens haar opleiding tot neurolinguïst heeft ze geleerd om verschillende logopedische problematieken op een wetenschappelijke manier te kaderen, te benaderen en te onderzoeken.

Stefanie heeft haar keuze voor logopedie te danken aan haar passie voor taal, spraak en stem. Ze is erg gedreven om haar opgebouwde expertise te delen en te gebruiken bij het bieden van de nodige hulp en zorg. Ze probeert steeds om zich niet louter te focussen op de problematiek van de cliënt, maar ook rekening te houden met de ruimere context waarin de noden van de cliënt én zijn omgeving centraal staan.

Je kan bij Stefanie terecht voor hulp voor:

 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)
 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)