Nathalie van Rymenant

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Nathalie Van Rymenant is sinds juni 2010 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Zij maakte meteen haar start als zelfstandig logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk te Tienen. Tijdens de voorbije jaren kreeg ze de kans zich te verdiepen in spraak-, taal- en leerstoornissen en andere logopedische problemen. Vooral op het gebied van leerstoornissen heeft ze ondertussen al heel wat expertise opgebouwd en dit zowel op gebied van diagnostiek als therapie.

Zij heeft voor deze job gekozen door het uitgebreide vakgebied en door het sociale contact, wat dit beroep zeer afwisselend, inspirerend en uitdagend maakt.

Je kan bij Nathalie terecht voor hulp voor:

 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)
 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • VVL-congres 16 maart 2018: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Workshop ouderbegeleiding bij dyslexie 26 januari 2018
 • VVL Ouderbegeleiding in de logopedie/Ouderbegeleiding bij dyslexie & dysorthografie 9 oktober 2017
 • Symposium KU Leuven “Logopedie en audiologie over de muurtjes: op zoek naar comorbiditeit.” september 2017
 • VVL-congres 10 maart 2017: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Cursus OMFT november 2016
 • Workshop Thomas Moore 17 november 2015: Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen
 • Studiedag Sig 4 november 2015: Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (Ingrid Herreman)
 • Postgraduaat leerstoornissen 2013-2014 Thomas More Hogeschool
 • MUCLA-symposium februari 2013: Ontwikkelingsdysfasie – een stoornis die meer aandacht dan namen verdient
 • Studiedag Sig oktober 2012: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)
 • Studiedag Sig oktober 2012: Cijfers liegen wel! Diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen: een update (Annemie Desoete)
 • Symposium 2008 K.U. Leuven: “Hoe vroeger, hoe beter?!” Vroegdiagnostiek en vroegbehandeling, logopedie en audiologie van nul tot drie

Casper Coninckx

Klinisch psycholoog
Eerstelijnspsychologische zorg (geconventioneerd)

Hallo, ik ben Casper!

Ik studeerde in 2021 af aan de KU Leuven als klinisch psycholoog.  Ik behaalde er mijn masterdiploma Klinische Psychologie (Optie Volwassenen en Ouderen). Ik koos voor deze studierichting vanuit mijn interesse voor het functioneren van de mens. Het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar persoonlijke groei schenkt mij veel voldoening. Het is voor mij ook een positieve uitdaging om mensen te helpen bij het overwinnen van hun moeilijkheden.

Mijn stijl en aanpak worden grotendeels bepaald door de gedragstherapie. Doorheen mijn opleiding merkte ik dat deze stroming nauw aansluit bij wie ik zelf ben. Die aanpak houdt in dat ik naar jouw verhaal luister. In functie van dit verhaal probeer ik samen met jou je gedrag in kaart te brengen. Vervolgens gaan we kijken hoe we daarop kunnen inspelen, om zo je zorgen stap voor stap aan te pakken.

In mijn begeleiding staan deze drie zaken centraal:

 • Veilig: Ik creëer een veilige omgeving. Dit wil zeggen dat ook niets taboe is: alles kan en mag gedeeld en besproken worden. Iedereen is welkom.
 • Positief: Natuurlijk zijn er zorgen en problemen. Maar even belangrijk vind ik het om te focussen op je sterktes, je kwaliteiten én steunpunten in je omgeving
 • Op jouw maat: In een begeleiding draait het om jou. Ik verken samen met jou je zorgen en problemen, we gaan samen op zoek naar inzichten, antwoorden en oplossingen. Dit alles doen we op jouw tempo.

Waarvoor kan je bij mij terecht in De Cocon?

 • Stress en overspanning
 • Burn-out
 • Depressieve gevoelens
 • Angst-gerelateerde klachten
 • Persoonlijke moeilijkheden

Hallo, ik ben Flore!

In 2021 studeerde ik af aan de KU Leuven als Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting kinderen. In 2022 behaalde ik bijkomend een master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting Geestelijke gezondheidszorg of psychomotorische therapie, tevens aan de KU Leuven. Mijn honger naar leren is echter nog niet gestild! Ik vind het enorm belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke inzichten en mezelf te blijven bijscholen, zowel binnen de pediatrische als psychomotorische kinesitherapie.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Mijn hart ligt in het werken met kinderen met verschillende ontwikkelingsproblematieken zoals ADHD, ASS, DCD,.. en allerhande hulpvragen rond grove en fijne motoriek. Ik heb dan ook veel stage-ervaring kunnen opdoen in het werken met deze populatie. Verder heb ik vanuit mijn master psychomotorische therapie een bijzondere interesse voor het lichaamsgericht begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met verscheidene stress en spanningsgerelateerde klachten. Dit aan de hand van relaxatietherapie en andere mind-body interventies.

In de Cocon hoop ik om voor iedereen een veilige en warme omgeving te kunnen creëren waarbinnen groei en ontwikkeling centraal staan en dit steeds vanuit een holistische aanpak. Samen bekijken we de specifieke hulvraag, gaan we op zoek naar ieders individuele doelen en bekijken we hoe we hier in therapie samen mee aan de slag zullen gaan.

Flore

Psychomotorische therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen, Specialisatie ontwikkelingsproblemen en psychosomatische klachten

Heleen Sannen

Spraak-, taal-, leerstoornissen bij kinderen en adolescenten

Ik studeerde in 2016 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens mijn stages merkte ik al snel dat de variatie binnen de job als logopediste me aansprak. Meteen na mijn studies startte ik als zelfstandige logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk. Hier kreeg ik de kans om bij te leren en ervaring op te doen met zowel kinderen als volwassenen. Na het volgen van bijscholingen rond leerproblemen, fonologie en afwijkende mondgewoonten werd het duidelijk dat ik vooral hierin wil verdergaan. Ik vind het fijn om op een speelse manier te kunnen werken met kleuters en kinderen. Momenteel combineer ik mijn job als zelfstandige logopediste in de praktijk met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs.

Je kan bij mij terecht voor:

 • leerstoornissen
 • taal- en spraakstoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • Praktijkdag voor en door logopedisten (december 2017, Sig vzw)
 • Webinar: Rekenen op afstand – Hilde Heuninck (april 2020, Sig vzw)
 • Studiedag: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school – Hilde Heuninck (december 2020, Sig vzw)
 • Studiedag: Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere – Ingrid Herreman (januari 2021, Sig vzw)
 • Leertraject: Fonologie in de praktijk (november 2020 – februari 2021, Academy De Taaltoren)
 • Studiedag: Syntactische afasietherapie, een nieuw behandelprogramma (mei 2021, Thomas More)
 • Cursus OMFT – Peter Helderop (februari 2022, Kwec)

Hallo, ik ben Liesbeth!

In 2021 behaalde ik mijn masterdiploma in de Lopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Sindsdien ben ik aan de slag als logopediste en deze job doe ik met heel veel plezier en passie.

Een begeleiding op maat is heel belangrijk en daarom ga ik graag samen op zoek naar de best passende aanpak. Creativiteit en communicatie staan hierin centraal, twee zaken die voor mij de job boeiend en gevarieerd maken. Deze variatie is ook terug te vinden in het werken met kinderen en volwassenen. In 2015 behaalde ik mijn Animator diploma, iets dat ik bij kinderen graag integreer in de therapie. Om iedereen de beste begeleiding te bieden, blijf ik graag bijleren binnen mijn interessegebied: stem, taal en articulatie. Daarom volg ik momenteel het postgraduaat Stem aan de Thomas More Hogeschool. Ik help graag stemcliënten, maar ook beroepssprekers kunnen bij mij terecht.

Je kan bij mij terecht voor:

 • Stemproblemen
 • Optimalisatie van stemgebruik en articulatie
 • Taalproblemen
 • Leerproblemen
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Articulatieproblemen

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • Manuele technieken (oktober 2021, Thomas More)
 • De A.A.P. van H. Coblenzer – Rudi Verfaille (februari 2022, Thomas More)
 • Workshop SOVT-oefeningen – Dr. I Meerschman (april 2022, EVTA)
 • Basiscursus OMFT – Peter Helderop (juni 2022, KWeC)
 • Nasaleren volgens J. Pahn – Dirk Vanneste (maart 2023,Thomas More)

Liesbeth Vander Velde

Logopediste

Stefanie Vankerkhoven

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Stefanie Vankerkhoven is sinds juni 2018 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In augustus 2018 behaalde ze bijkomend haar diploma Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2019 zal zij bovendien de specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven afronden.

Tijdens haar stages op de acute neurologische afdelingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en het UZ Gent kreeg ze de kans om haar kennis en vaardigheden omtrent diagnosestelling en therapie van neurogene spraak- en taalstoornissen in te zetten en uit te breiden. Bovendien was ze in 2017 tewerkgesteld als vakantiewerker in het revalidatiecentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Lanaken. Tijdens haar opleiding tot neurolinguïst heeft ze geleerd om verschillende logopedische problematieken op een wetenschappelijke manier te kaderen, te benaderen en te onderzoeken.

Stefanie heeft haar keuze voor logopedie te danken aan haar passie voor taal, spraak en stem. Ze is erg gedreven om haar opgebouwde expertise te delen en te gebruiken bij het bieden van de nodige hulp en zorg. Ze probeert steeds om zich niet louter te focussen op de problematiek van de cliënt, maar ook rekening te houden met de ruimere context waarin de noden van de cliënt én zijn omgeving centraal staan.

Je kan bij Stefanie terecht voor hulp voor:

 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)
 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)