Nathalie van Rymenant

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Nathalie Van Rymenant is sinds juni 2010 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Zij maakte meteen haar start als zelfstandig logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk te Tienen. Tijdens de voorbije jaren kreeg ze de kans zich te verdiepen in spraak-, taal- en leerstoornissen en andere logopedische problemen. Vooral op het gebied van leerstoornissen heeft ze ondertussen al heel wat expertise opgebouwd en dit zowel op gebied van diagnostiek als therapie.

Zij heeft voor deze job gekozen door het uitgebreide vakgebied en door het sociale contact, wat dit beroep zeer afwisselend, inspirerend en uitdagend maakt.

Je kan bij Nathalie terecht voor hulp voor:

 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)
 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • VVL-congres 16 maart 2018: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Workshop ouderbegeleiding bij dyslexie 26 januari 2018
 • VVL Ouderbegeleiding in de logopedie/Ouderbegeleiding bij dyslexie & dysorthografie 9 oktober 2017
 • Symposium KU Leuven “Logopedie en audiologie over de muurtjes: op zoek naar comorbiditeit.” september 2017
 • VVL-congres 10 maart 2017: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Cursus OMFT november 2016
 • Workshop Thomas Moore 17 november 2015: Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen
 • Studiedag Sig 4 november 2015: Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (Ingrid Herreman)
 • Postgraduaat leerstoornissen 2013-2014 Thomas More Hogeschool
 • MUCLA-symposium februari 2013: Ontwikkelingsdysfasie – een stoornis die meer aandacht dan namen verdient
 • Studiedag Sig oktober 2012: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)
 • Studiedag Sig oktober 2012: Cijfers liegen wel! Diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen: een update (Annemie Desoete)
 • Symposium 2008 K.U. Leuven: “Hoe vroeger, hoe beter?!” Vroegdiagnostiek en vroegbehandeling, logopedie en audiologie van nul tot drie

Katja is sinds 2008 afgestudeerd als diëtiste en diabeteseducator (RIZIV erkend).

Na haar studies is Katja aan de slag gegaan in het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL). Daar heeft ze doorheen de jaren heel wat ervaring en specialisaties opgedaan in het begeleiden van diabetespatiënten en personen met overgewicht of obesitas.

Aanvullend op haar activiteiten binnen het ziekenhuis heeft Katja sinds 2011 een eigen dieetpraktijk in Paal-Beringen waarbinnen ze personen begeleidt en motiveert bij het aanleren van nieuwe voedingsgewoonten.
Om mensen van Veerle-Laakdal en omgeving beter van dienst te zijn is Katja sinds september 2018 ook actief als diëtiste in groepspraktijk de Cocon te Veerle-Laakdal.

Iedereen, zowel volwassenen als kinderen, kan bij haar terecht voor een dieetschema op maat bij overgewicht of obesitas, diabetes, hartvriendelijke voeding, emotie-eten, voeding bij voedselintoleranties en allergieën, energierijke voeding, emotioneel eten/ eetbuien…

Heb je interesse in een gezondere levensstijl, je wil afslanken of bijkomen en wenst dieetadvies? Neem dan contact op met Katja via 0497 31 80 10 of katja@groepspraktijkdecocon.be

Katja Coenen

Diëtiste en diabeteseducator

Kris Theunis

Algemene kinesitherapie, Pre- en postnatale kinesitherapie, Babymassage -en yoga, Doula, Zwangerschapsyoga

Ik ben in 1996 afgestudeerd als master in de kinesitherapie aan de KULeuven en werkte daarna een specialisatiejaar af in de sportkinesitherapie. Ik behaalde daarnaast ook een diploma als manueel therapeute.

Na mijn afstuderen in 1997 kon ik onmiddellijk aan de slag in een multidisciplinair gezondheidscentrum in Genk. Hier bouwde ik heel wat expertise op, zoals de behandeling van rug- en nekklachten, revalidatie na trauma of operatie, pre- en postnatale kinesitherapie, ademhalingsoefeningen… zowel individueel als in groepssessies.

In de loop van mijn carrière, en na het afronden van een opleiding zwangerschapsbegeleiding bij Lief Portael, werd alsmaar duidelijker dat mijn passie ligt in de wondere wereld van zwangerschap en geboorte. Via verschillende bijscholingen en workshops ben ik mij hier meer en meer in gaan verdiepen.

Zo volgde ik onder andere een opleiding tot doula. Deze opleiding focust zich voornamelijk op het empoweren, informeren en aanmoedigen van zwangere vrouwen en vraagt vaardigheden als emotionele intelligentie en empathisch vermogen, interpreteren van lichaamstaal en leren vertrouwen op je intuïtie en gevoel.

Ik ben Karlien, zit in de fleur van mijn leven en ben gepassioneerd bezig met coaching. Ik heb al verschillende gekwalificeerde opleidingen gevolgd via YourCoach in Gent waaronder loopbaancoaching en wandercoaching. Naast dit bijberoep kan ik ook mijn energie kwijt in mijn job waar ik verantwoordelijk ben voor de globale recrutering in België, Nederland, UK en US. Naast recrutering  en werving & selectie, organiseer ik ook jobbeurzen, traineeships… Als ik niet aan het werk ben, kan je mij terugvinden met mijn neus in de kookboeken of aan tafel in een lekker restaurant (moelleux au chocolat is mijn zwak). Reizen, de natuur en afspreken met vrienden behoren ook tot mijn topactiviteiten. Nuchter, vrolijk, creatief en gedreven… en ook af en toe koppig, zijn een aantal eigenschappen die mij typeren! Iedereen verdient het om een leven te leiden waar hij of zij gelukkig is, waar jouw talenten volop benut worden! Laten we er samen voor gaan!

Karlien Vereecken

Loopbaancoach

Jeroen Prosse

Psycholoog en seksuoloog

Jeroen Prossé studeerde in juni 2011 af als Bachelor in de Toegepaste Psychologie, richting Klinische Psychologie. Hierna volgde hij een masteropleiding Seksuologie aan de KU Leuven die hij met onderscheiding afrondde in 2014. In 2019 rondde hij zijn Master in de Klinische psychologie af. Verder blijft hij bijscholingen volgen rond diverse thema’s. Jeroen begeleidt individuele volwassenen met enerzijds psychologische zorgen, zoals angsten, depressie, burn-out, gezinsmoeilijkheden.

Seksuele en relationele moeilijkheden zijn speerpunten en worden vaak samen met de partner aangepakt. Denk hierbij aan pijn bij het vrijen, erectieproblemen, overspel, seksverslaving, onzekerheden en communicatiemoeilijkheden.

Stefanie is sinds 2013 afgestudeerd als Master in de Psychologie aan de KU Leuven. Ze is erkend door de psychologencommissie en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.

Stefanie heeft zich de afgelopen jaren op 2 domeinen gespecialiseerd, enerzijds in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun gezin en anderzijds werken met gedreven professionals met stressklachten of burn-out.

Stefanie probeert in haar begeleidingen steeds te vertrekken vanuit de eigen, interne krachten en talenten van de persoon die voor haar zit. Uit ervaring weet ze namelijk dat oplossingen van buitenaf niet werken of maar tijdelijk werken. Ze biedt dan ook elk individu, zowel kinderen als volwassenen, de tijd en ruimte om op hun eigen tempo te ontdekken wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. Om dit proces te ondersteunen gebruikt Stefanie (ver)beeldend materiaal. Deze manier van werken kan het perspectief verruimen.

Gevolgde bijscholingen:

 • Psychodiagnostiek als proces (2015)
 • Introductie in de psychodynamische kindertherapie (2016)
 • Stress coach en burn-out coach (2017)
 • Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult (2018)
 • Beeldend werken met kinderen, jongeren en het gezin (2018)

Stefanie Jacobs

Psychologe volwassenen, stress en burn-out

Niels Peeters

Kinderpsycholoog

Niels Peeters (°1993) studeerde in 2017 af van de KU Leuven als Master in de Klinische en Gezondheidspychologie, met een specialisatie in kinderen en adolescenten. Hij vervulde zijn masterstage binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Hasselt, alwaar hij nadien ook effectief aan de slag kon gaan. Vanuit zijn brede ervaring binnen een ambulante setting begeleidt hij kinderen, jongeren en hun ouders die zich aanmelden met diverse emotionele, sociale, en gedragsmatige moeilijkheden. Daarnaast neemt hij momenteel deel aan het postgraduaat Oplossingsgericht Begeleiden en Hulpverlenen aan de UCLL.

Niels begeleidt bij de Cocon kinderen, jongeren en hun ouders tussen 3 en 18 jaar oud. In het therapeutisch werken met deze doelgroep vindt hij het erg belangrijk om de context (doorgaans de ouders, maar het kan hier ook om andere belangrijke zorgfiguren gaan) te betrekken. Deze staan namelijk het kortst bij het kind/de jongere en vormen zo een belangrijke ‘ondersteunende partner’. Binnen begeleidingen kan dit zijn door het kind/de jongere samen met de ouders te zien of door om de zoveel tijd een gesprek (samen met) de ouders in te plannen. Bij oudere kinderen en adolescenten zullen begeleidingen vaak de vorm aannemen van een gesprek. Daarnaast kan er, onder meer in het werken met jonge kinderen, ook gebruik gemaakt worden van (ver)beeldend en ondersteunend materiaal.

Niels gelooft sterk in de unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen die zich binnen een persoon/gezin bevinden, en vertrekt binnen zijn therapie vanuit deze positieve eigenschappen. Wanneer het minder goed met ons gaat is het soms echter moeilijk om de kwaliteiten waarover we beschikken zelf nog te zien, ontdekken en/of constructief in te zetten. Vanuit een empathische ingesteldheid waarbij veiligheid en rust voorop staan probeert hij samen met het kind/de jongere, de ouders of het hele gezin het perspectief (opnieuw) te verruimen. Daarbij ontvangt ieder de tijd en ruimte om op hun eigen tempo de mogelijkheden te verkennen en versterken, zodat het kind/de jongere en zijn of haar gezin na verloop van tijd weer hun eigen weg kunnen gaan.

Niels is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 931122871), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Leah Volders studeerde af als Maatschappelijk assistente in 2004 aan de Hogeschool Limburg.
Hierna startte zij de opleiding Master in het Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven en studeerde af in 2008.
In haar privéleven werd zij geconfronteerd met een aantal autisme-diagnoses en de lange wachtlijsten binnen de hulpverlening.
Zij besloot daarom zelf de opleiding Autismespectrumstoornissen te volgen aan de UC Leuven-Limburg en studeerde in 2019 studeerde af met grootste onderscheiding.

Leah begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen, ouders, partners, brussen…
De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de vragen en ondersteuningsnoden.
Er wordt samen gezocht naar haalbare en werkbare oplossingen waar de cliënt zich goed bij voelt.

Leven met autisme is niet altijd even gemakkelijk.
Maar met de juiste ondersteuning en begeleiding, is anders-zijn buitengewoon uniek.

Anja Moelans

Psychomotoriek voor kinderen, Specialisatie leer- en ontwikkelingsproblemen

Ik studeerde in juni 1996 af als Bachelor in de kinesitherapie en al gauw was mij duidelijk dat ik met hart en ziel kinderen wilde ondersteunen en begeleiden in hun totale ontwikkeling en dit vanuit beweging, spel en creativiteit. Drie talenten die ik zelf als kind graag exploreerde.

Sinds 1997 heb ik ervaringen opgedaan in een multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en later ook in de psychiatrie.

Doorheen de jaren heb ik vele extra bijscholingen gevolgd waardoor ik een rijk palet aan expertise heb opgebouwd in het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, ASS, hooggevoeligheid…).

Vanaf 2008 startte ik als ondersteuner vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs.

In 2014 heb ik mij verder verdiept in de pedagogie van het kind en de dieper gelegen oorzaken achter leer- en ontwikkelingsproblemen door het volgen van een opleiding tot kunstzinnig coach (2 jaar) en kunstzinnig therapeute (2 jaar).

Het is nog steeds mijn grote passie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)motorisch, creatief en communicatief) en dit vanuit een holistische visie en door lichaamsbeweging en – bewustwording te verweven met kunstzinnige vormen.

Bewegen is leren en leren is kunst

Stefanie Vankerkhoven is sinds juni 2018 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In augustus 2018 behaalde ze bijkomend haar diploma Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2019 zal zij bovendien de specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven afronden.

Tijdens haar stages op de acute neurologische afdelingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en het UZ Gent kreeg ze de kans om haar kennis en vaardigheden omtrent diagnosestelling en therapie van neurogene spraak- en taalstoornissen in te zetten en uit te breiden. Bovendien was ze in 2017 tewerkgesteld als vakantiewerker in het revalidatiecentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Lanaken. Tijdens haar opleiding tot neurolinguïst heeft ze geleerd om verschillende logopedische problematieken op een wetenschappelijke manier te kaderen, te benaderen en te onderzoeken.

Stefanie heeft haar keuze voor logopedie te danken aan haar passie voor taal, spraak en stem. Ze is erg gedreven om haar opgebouwde expertise te delen en te gebruiken bij het bieden van de nodige hulp en zorg. Ze probeert steeds om zich niet louter te focussen op de problematiek van de cliënt, maar ook rekening te houden met de ruimere context waarin de noden van de cliënt én zijn omgeving centraal staan.

Je kan bij Stefanie terecht voor hulp voor:

 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)
 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)

Stefanie Vankerkhoven

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Ramona Renet

Spraak-, taal-, leerstoornissen bij kinderen en adolescenten
Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen

Ramona Renet is sinds juni 2009 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de K.U. Leuven. Meteen na de studie volgde ze de specialisatie tot stottertherapeute bij CIOOS.  Nadien startte ze haar als zelfstandig logopediste in een groepspraktijk. Door de jaren heen kon ze heel wat ervaring op doen in spraak-, taal- en leerstoornissen, zowel op vlak van diagnostiek als op vlak van therapie. In het centrum voor stotteren bouwde ze heel wat expertise uit op het vlak van stotteren (diagnostiek en therapie) en kon ze ook ervaring uitbouwen met de problematiek rond broddelen. Op gebied van leerstoornissen volgde ze een aantal bijscholingen van Eureka en Hilde Heuninck.

Gevolgde bijscholingen:

 • Trainingscursus: 25 september 2018: Typ 10: leren typen in een handomdraai.
 • Workshop Karaton: 21 september 2018
 • Studiedag Sig 16 maart 2018: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000. (Hilde Heuninck)
 • Studiedag Sig 2 maart 2018: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100. (Hilde Heuninck)
 • Studiedag Sig 26 januari 2018: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20. (Hilde Heuninck)
 • VVL congres maart 2016: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Studiedag Eureka: 3 oktober 2016: RekenTrapperS voor 1,2,3 Hoofdrekenen met en zonder brug (Lucas Hermans)
 • Studiedag Sig september 2016: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen(Hilde Heuninck)
 • Workshop Baert 4 november 2015: Deskundig en creatief inschakelen van materialen in de logopedische behandeling van kinderen met spraak- en taalproblemen (Ingrid Herreman)
 • Studiedag CIOOS: 16 mei 2014: Rilatine, Stotteren en AD(D)HD (dr. Luc Roelen).
 • ECFS- congres 23 april 2010: stotteren, broddelen co-occurence
 • Specialisatie stottertherapie: 2009-2010: Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren (CIOOS)
 • Symposium 2008 K.U. Leuven: “Hoe Vroeger, hoe beter,?! Vroegdiagnostiek en vroegbehandeling, logopedie en audiologie van nul tot drie