Nathalie van Rymenant

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Nathalie Van Rymenant is sinds juni 2010 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Zij maakte meteen haar start als zelfstandig logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk te Tienen. Tijdens de voorbije jaren kreeg ze de kans zich te verdiepen in spraak-, taal- en leerstoornissen en andere logopedische problemen. Vooral op het gebied van leerstoornissen heeft ze ondertussen al heel wat expertise opgebouwd en dit zowel op gebied van diagnostiek als therapie.

Zij heeft voor deze job gekozen door het uitgebreide vakgebied en door het sociale contact, wat dit beroep zeer afwisselend, inspirerend en uitdagend maakt.

Je kan bij Nathalie terecht voor hulp voor:

 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)
 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • VVL-congres 16 maart 2018: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Workshop ouderbegeleiding bij dyslexie 26 januari 2018
 • VVL Ouderbegeleiding in de logopedie/Ouderbegeleiding bij dyslexie & dysorthografie 9 oktober 2017
 • Symposium KU Leuven “Logopedie en audiologie over de muurtjes: op zoek naar comorbiditeit.” september 2017
 • VVL-congres 10 maart 2017: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie
 • Cursus OMFT november 2016
 • Workshop Thomas Moore 17 november 2015: Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen
 • Studiedag Sig 4 november 2015: Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (Ingrid Herreman)
 • Postgraduaat leerstoornissen 2013-2014 Thomas More Hogeschool
 • MUCLA-symposium februari 2013: Ontwikkelingsdysfasie – een stoornis die meer aandacht dan namen verdient
 • Studiedag Sig oktober 2012: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)
 • Studiedag Sig oktober 2012: Cijfers liegen wel! Diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen: een update (Annemie Desoete)
 • Symposium 2008 K.U. Leuven: “Hoe vroeger, hoe beter?!” Vroegdiagnostiek en vroegbehandeling, logopedie en audiologie van nul tot drie

Mijn naam is Claudia Luysterborg, erkend diëtiste en diabeteseducator in opleiding. In 2022 behaalde ik met trots mijn bachelor Voedings- en dieetkunde aan Thomas More hogeschool in Geel en heb ik mij ook verder gespecialiseerd in voedselallergieën en -intoleranties.

Tijdens mijn consultaties leg ik de nadruk op een algemeen gezond voedingspatroon zonder veel restricties, dat op lange termijn haalbaar blijft. Daarnaast is mijn aanpak steeds gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond.

Samen met jou ga ik graag op zoek naar een leef- en eetstijl die bij jou past, rekening houdend met een eventuele pathologie. Het is dus niet de bedoeling dat we jou voortdurend op (crash)diëten zetten, maar wel dat we streven naar haalbare levensstijlaanpassingen waarbij jij écht van jouw eten kan genieten. Verder hecht ik ook veel belang aan onderliggende emoties die mogelijks gepaard gaan bij jouw eetpatroon.

Je kan bij mij terecht voor volgende zaken:

 • Overgewicht en obesitas
 • Gezonde voeding bij prediabetes en diabetes type 2
 • Prikkelbare darmen
 • Spijsverteringsproblemen (maag/ darm)
 • Voedselallergieën en -intoleranties
 • Hart- en vaatziekten (te hoge bloeddruk, cholesterol…)
 • Advies en opvolging na een bariatrische ingreep
 • Ondervoeding of een te laag lichaamsgewicht
 • Vegetarische en veganistische voeding
 • Emo-eten
 • Extern eten
 • Voeding bij zwangerschap
 • Voeding van het jonge kind en adolescent

Niels Peeters

Kinderpsycholoog

Niels Peeters (°1993) studeerde in 2017 af van de KU Leuven als Master in de Klinische en Gezondheidspychologie, met een specialisatie in kinderen en adolescenten. Naast het werk in de praktijk, is Niels werkzaam in het kinder- en jongerenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) te Sint-Truiden alsook binnen de polikliniek – divisie jongeren van het OPZ te Geel. Vanuit zijn brede ervaring binnen ambulante settings begeleidt hij kinderen, jongeren en hun ouders die zich aanmelden met diverse emotionele, sociale, en gedragsmatige moeilijkheden. Daarnaast volgt hij momenteel het vierjarige postgraduaat tot oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut aan het Korzybski Instituut te Brugge – Antwerpen.

Niels begeleidt binnen de Cocon kinderen, jongeren en hun ouders tussen 6 en 18 jaar oud. In het therapeutisch werken met deze doelgroep vindt hij het belangrijk om de context (doorgaans de (plus)ouder(s), maar het kan hier ook om andere belangrijke zorgfiguren gaan) te betrekken. Deze staan namelijk het kortst bij het kind of de jongere en vormen zo een belangrijke ‘ondersteunende partner’. Binnen begeleidingen kan dit zijn door het kind samen met de ouder(s) te zien of door om de zoveel tijd een gesprek (samen) met de ouder(s) in te plannen. Bij oudere kinderen en adolescenten zullen begeleidingen vaak de vorm aannemen van therapeutische gesprekken. Daarnaast kan er, onder meer in het werken met jongere kinderen, ook gebruik gemaakt worden van (ver)beeldend en ondersteunend materiaal.

Niels gelooft sterk in de unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen die zich binnen een persoon/gezin bevinden, en vertrekt binnen zijn therapie vanuit deze positieve eigenschappen. Wanneer het minder goed met ons gaat is het soms echter moeilijk om de kwaliteiten waarover we beschikken zelf nog te zien, ontdekken en/of constructief in te zetten. Vanuit een empathische ingesteldheid waarbij veiligheid en rust voorop staan probeert hij samen met het kind/de jongere, de ouders of het hele gezin het perspectief (opnieuw) te verruimen. Daarbij ontvangt ieder de tijd en ruimte om op hun eigen tempo de mogelijkheden te verkennen en versterken, zodat men na verloop van tijd weer zijn eigen weg kan gaan.

Niels is lid van de Psychologencommissie met erkenningsnummer 931122871.

Hallo, ik ben Flore!

In 2021 studeerde ik af aan de KU Leuven als Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting kinderen. In 2022 behaalde ik bijkomend een master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting Geestelijke gezondheidszorg of psychomotorische therapie, tevens aan de KU Leuven. Mijn honger naar leren is echter nog niet gestild! Ik vind het enorm belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke inzichten en mezelf te blijven bijscholen, zowel binnen de pediatrische als psychomotorische kinesitherapie.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Mijn hart ligt in het werken met kinderen met verschillende ontwikkelingsproblematieken zoals ADHD, ASS, DCD,.. en allerhande hulpvragen rond grove en fijne motoriek. Ik heb dan ook veel stage-ervaring kunnen opdoen in het werken met deze populatie. Verder heb ik vanuit mijn master psychomotorische therapie een bijzondere interesse voor het lichaamsgericht begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met verscheidene stress en spanningsgerelateerde klachten. Dit aan de hand van relaxatietherapie en andere mind-body interventies.

In de Cocon hoop ik om voor iedereen een veilige en warme omgeving te kunnen creëren waarbinnen groei en ontwikkeling centraal staan en dit steeds vanuit een holistische aanpak. Samen bekijken we de specifieke hulvraag, gaan we op zoek naar ieders individuele doelen en bekijken we hoe we hier in therapie samen mee aan de slag zullen gaan.

Flore

Psychomotorische therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen, Specialisatie ontwikkelingsproblemen en psychosomatische klachten

Casper Coninckx

Klinisch psycholoog

Hallo, ik ben Casper!

Ik studeerde in 2021 af aan de KU Leuven als klinisch psycholoog.  Ik behaalde er mijn masterdiploma Klinische Psychologie (Optie Volwassenen en Ouderen). Ik koos voor deze studierichting vanuit mijn interesse voor het functioneren van de mens. Het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar persoonlijke groei schenkt mij veel voldoening. Het is voor mij ook een positieve uitdaging om mensen te helpen bij het overwinnen van hun moeilijkheden.

Mijn stijl en aanpak worden grotendeels bepaald door de gedragstherapie. Doorheen mijn opleiding merkte ik dat deze stroming nauw aansluit bij wie ik zelf ben. Die aanpak houdt in dat ik naar jouw verhaal luister. In functie van dit verhaal probeer ik samen met jou je gedrag in kaart te brengen. Vervolgens gaan we kijken hoe we daarop kunnen inspelen, om zo je zorgen stap voor stap aan te pakken.

In mijn begeleiding staan deze drie zaken centraal:

 • Veilig: Ik creëer een veilige omgeving. Dit wil zeggen dat ook niets taboe is: alles kan en mag gedeeld en besproken worden. Iedereen is welkom.
 • Positief: Natuurlijk zijn er zorgen en problemen. Maar even belangrijk vind ik het om te focussen op je sterktes, je kwaliteiten én steunpunten in je omgeving
 • Op jouw maat: In een begeleiding draait het om jou. Ik verken samen met jou je zorgen en problemen, we gaan samen op zoek naar inzichten, antwoorden en oplossingen. Dit alles doen we op jouw tempo.

Waarvoor kan je bij mij terecht in De Cocon?

 • Stress en overspanning
 • Burn-out
 • Depressieve gevoelens
 • Angst-gerelateerde klachten
 • Persoonlijke moeilijkheden

Aljana studeerde in juni 2019 af als logopediste aan Thomas More te Antwerpen. Na haar studies ging ze meteen aan de slag in een groepspraktijk te Leuven.  Daarnaast volgde ze in 2020 een opleiding om stottertherapeute te worden bij Cioos (Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren). Ze begeleidt mensen (kleuters, lagere school kinderen, tieners en volwassenen) die problemen ondervinden met hun stotteren. Ze biedt hun denkpatronen en technieken aan die het stotteren kunnen reduceren of wegnemen.

Daarnaast geeft ze ook oudercursussen om ouders voldoende handvaten te geven omtrent het stotteren.

Je kan bij Aljana terecht voor:

 • Stotteren (kleuters, kinderen, volwassenen)
 • Oudercursussen omtrent stotteren
 • Leerstoornissen

Stotteren?

Ongeveer 3% van de kinderen die geboren worden hebben een aanleg om te stotteren. Bij 1 a 2% daarvan blijft het stotteren aanwezig. Stotteren ontstaat meestal op een leeftijd van 2;05 jaar, maar kan zich ook pas later manifesteren (<9jaar). De stottermomenten kunnen wisselvallig voorkomen. Afhankelijk van de situatie of emotie kan uw kind veel of weinig stottermomenten vertonen. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben.

Stotteren identificeert zich van normale onvloeiendheden door herhalingen, verlengingen en blokkeringen die ongewild en met veel spanning verlopen.

Aljana Van den Broek

Algemene logopedie
Stotteren

Heleen Sannen

Spraak-, taal-, leerstoornissen bij kinderen en adolescenten

Ik studeerde in 2016 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens mijn stages merkte ik al snel dat de variatie binnen de job als logopediste me aansprak. Meteen na mijn studies startte ik als zelfstandige logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk. Hier kreeg ik de kans om bij te leren en ervaring op te doen met zowel kinderen als volwassenen. Na het volgen van bijscholingen rond leerproblemen, fonologie en afwijkende mondgewoonten werd het duidelijk dat ik vooral hierin wil verdergaan. Ik vind het fijn om op een speelse manier te kunnen werken met kleuters en kinderen. Momenteel combineer ik mijn job als zelfstandige logopediste in de praktijk met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs.

Je kan bij mij terecht voor:

 • leerstoornissen
 • taal- en spraakstoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • Praktijkdag voor en door logopedisten (december 2017, Sig vzw)
 • Webinar: Rekenen op afstand – Hilde Heuninck (april 2020, Sig vzw)
 • Studiedag: Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school – Hilde Heuninck (december 2020, Sig vzw)
 • Studiedag: Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere – Ingrid Herreman (januari 2021, Sig vzw)
 • Leertraject: Fonologie in de praktijk (november 2020 – februari 2021, Academy De Taaltoren)
 • Studiedag: Syntactische afasietherapie, een nieuw behandelprogramma (mei 2021, Thomas More)
 • Cursus OMFT – Peter Helderop (februari 2022, Kwec)

In juni 2021 behaalde ik mijn diploma logopedie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Tijdens mijn studies deed ik stage in een zelfstandige praktijk, twee scholen voor buitengewoon onderwijs (Type basisaanbod, 3, 4 en 9) en een multifunctioneel centrum. Hierbij deed ik ervaring op met kinderen met leer-, taal- en spraakmoeilijkheden en comorbiditeit (ASS, ADHD, motorische beperking…).

Het beroep logopedist zorgt ervoor dat ik mijn liefde voor kinderen kan combineren met mijn creatieve kant. Doorheen de opleiding groeide er een interesse voor eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen en fonologie. Hierin probeer ik mij in de toekomst verder te specialiseren. Ook wil ik verschillende bijscholingen volgen zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste inzichten.

Tijdens de therapieën staan de noden en wensen van het kind en de ouders centraal. Onder het motto ‘spelenderwijs leren’ probeer ik mijn creativiteit in te zetten om een zo optimaal mogelijke vooruitgang bij elk kind te boeken.

Je kan bij Lise terecht voor hulp voor:

 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • Oromyofunctionele therapie (KWeC, februari 2022)
 • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (Sig vzw, juni 2022)

Lise Deboel

Algemene logopedie voor kinderen

Stefanie Vankerkhoven

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Stefanie Vankerkhoven is sinds juni 2018 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In augustus 2018 behaalde ze bijkomend haar diploma Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2019 zal zij bovendien de specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven afronden.

Tijdens haar stages op de acute neurologische afdelingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en het UZ Gent kreeg ze de kans om haar kennis en vaardigheden omtrent diagnosestelling en therapie van neurogene spraak- en taalstoornissen in te zetten en uit te breiden. Bovendien was ze in 2017 tewerkgesteld als vakantiewerker in het revalidatiecentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Lanaken. Tijdens haar opleiding tot neurolinguïst heeft ze geleerd om verschillende logopedische problematieken op een wetenschappelijke manier te kaderen, te benaderen en te onderzoeken.

Stefanie heeft haar keuze voor logopedie te danken aan haar passie voor taal, spraak en stem. Ze is erg gedreven om haar opgebouwde expertise te delen en te gebruiken bij het bieden van de nodige hulp en zorg. Ze probeert steeds om zich niet louter te focussen op de problematiek van de cliënt, maar ook rekening te houden met de ruimere context waarin de noden van de cliënt én zijn omgeving centraal staan.

Je kan bij Stefanie terecht voor hulp voor:

 • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)
 • taal- en spraakproblemen/stoornissen
 • leerproblemen/stoornissen
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen…)