Doelgroep

Voor algemene informatie verwijzen we u graag door naar de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (www.vvl.be). Op deze site vind u tal van informatieve brochures.

In onze praktijk kan u terecht voor de diagnostiek en begeleiding van:

  • articulatieproblemen
  • leerstoornissen: dyslexie-dyscalculie-dysorthografie
  • afwijkend mondgedrag
  • voorbereidende schoolse vaardigheden (schoolrijpheid)
  • spraak- en taalstoornissen
  • neurologische spraak- en taalstoornissen bij volwassenen en ouderen
  • stotteren en broddelen bij kinderen, adolescenten en volwassenen

Projecten

Praktische info

De logopedische sessies kunnen zowel in het kabinet als op school worden gegeven, dit echter steeds in samenspraak met de desbetreffende directies.

Huisbezoeken kunnen enkel indien de patiënt zich moeilijk kan verplaatsen.

Opstarten van de behandeling

Na een eerste telefonisch contact volgt een intakegesprek waar zo veel mogelijk gegevens rond de problematiek worden verzameld en indien nodig kan er al een test worden afgenomen. Tijdens dit intakegesprek wordt alle verdere informatie die nodig is voor een vlotte opstart meegedeeld.

Terugbetaling

Belangrijk om weten is dat u bij aanvang van logopedische behandelingen steeds in het bezit moet zijn van een voorschrift voor een logopedisch bilan, uitgeschreven door een arts. Indien u niet zeker bent, neem je best eerst contact op met de logopediste.

Eénmaal het bilan geschreven is, dient er een tweede voorschrift worden gehaald voor logopedische behandeling, uitgeschreven door een geneesheer-specialist (dit kan een kinderarts, NKO-arts, neuropsychiater, psychiater, revalidatiearts of tandarts/orthodontist zijn). Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het ziekenfonds u geen terugbetaling garanderen.

Wij zijn gedeconventioneerd en dit betekent dat de tarieven vrij te kiezen zijn. Onze tarieven zijn de voorgestelde tarieven van onze beroepsvereniging en werden gelijkgesteld met de collega’s uit de buurt. Voor de meeste stoornissen is er een terugbetaling voorzien via uw ziekenfonds. De mogelijkheid tot terugbetaling wordt reeds bij het eerste telefonisch contact besproken. Voor deze informatie kan u ook steeds terecht bij uw ziekenfonds.

Tarieven en terugbetaling

Nathalie van Rymenant

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Over Nathalie

Heleen Sannen

Algemene logopedie
Afasie en dysartrie

Over Heleen

Stefanie Vankerkhoven

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Over Stefanie

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.