Wat is psychomotorische therapie?

De psychomotorische therapie bij kinderen kijkt breder dan enkel het grof en fijn motorisch functioneren. We bekijken elk kind in de specifieke context waarin het opgroeit, met specifieke vragen, noden en sterktes. Hierbij gaan we aan de slag met de koppeling tussen lichaam en geest. We gebruiken motoriek en bewegen als ingangspoort om te groeien, zowel op motorisch, cognitief als emotioneel vlak. Zo gaan we samen gaan we STAP voor STAP op weg om de volledige ontwikkeling van het kind te ondersteunen.

Psychomotorische therapie is er enkel niet alleen voor kinderen met specifieke ontwikkelingsnoden. Iedereen met een hulpvraag rond spanningsgerelateerde lichamelijke klachten kan baat hebben bij therapie die bewegings- en lichaamsgericht tewerk gaat met de link tussen lichaam en geest. We staan stil bij de betekenis van bewegingsgedrag, lichaamssignalen en lichaamsbeleving. en het ervaren van lichaamssignalen. Relaxatietechnieken en fysieke activatie worden aangewend en geïntegreerd in het dagelijkse leven.

Voor wie?

In de praktijk verwelkom ik graag kinderen ( tot 16 jaar) die nood hebben aan individuele therapie voor één of meerdere van volgende doelstellingen:

 • Motorische ontwikkelings achterstand
 • Fijne motoriek en schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek en visueel-ruimtelijke problemen
 • Schoolrijpheidsproblemen (bij kleuters) en werkhouding
 • Lateralisatieproblemen
 • Lichaamsschema en lichaamsregulatie

Verder is ook iedereen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) welkom met klachten rond:

 • Hyperventilatie en angstklachten
 • Sedentair gedrag / passieve levensstijl
 • CVS en fibromyalgie
 • Psychosomatische spannings- en pijnklachten
 • Slaapproblemen
 • Eetstoornissen
 • Chronische pijn
 • Spanningsregulatie

Aanmelding en opstart

Wanneer het gaat over psychomotorische vaardigheden worden de ouders, al dan niet samen met het kind,  uitgenodigd op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek kan een globaal beeld van de psychomotorische ontwikkeling van het kind en de problematiek geschetst worden. De hulpvraag kan tevens aangevuld worden met gegevens van de school, het CLB, arts… Er wordt dan samen beslist of psychomotorische testing wenselijk is. Hierbij wordt een ruim aanbod aan gestandaardiseerde en genormeerde testen ingezet die de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind in kaart brengen. Op basis hiervan wordt een individueel therapieplan opgesteld. De resultaten worden nadien gebundeld en uitgeschreven in een verslag dat tijdens een adviesgesprek met de ouders wordt besproken. Het psychomotorisch bilan bevat alle gegevens die nodig zijn voor een behandelingsadvies bij de kinderarts/kinderpediater (voorschrift voor psychomotoriek onder Fb pathologie) en de terugbetaling bij de mutualiteit.

Bij een hulpvraag rond spanningsgerelateerde lichamelijke klachten wordt u eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. Hier gaan we dieper in op de hulpvraag en kunnen ook vragenlijsten ingezet worden om tot een beter begrip van de klacht te komen. De meeste van deze klachten kunnen behandeld worden in het kader van een courante pathologie waarvoor u de eerste sessie een voorschrift van de huisarts dient mee te brengen.

Honoraria en terugbetaling

De therapeut werkt geconventioneerd, tarieven rond honoraria en terugbetaling kan u hieronder per pathologie terugvinden.

Tarieven en terugbetaling

Flore

Psychomotorische therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen, Specialisatie ontwikkelingsproblemen en psychosomatische klachten

Over Flore

Hallo, ik ben Flore!

In 2021 studeerde ik af aan de KU Leuven als Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting kinderen. In 2022 behaalde ik bijkomend een master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting Geestelijke gezondheidszorg of psychomotorische therapie, tevens aan de KU Leuven. Mijn honger naar leren is echter nog niet gestild! Ik vind het enorm belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke inzichten en mezelf te blijven bijscholen, zowel binnen de pediatrische als psychomotorische kinesitherapie.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Mijn hart ligt in het werken met kinderen met verschillende ontwikkelingsproblematieken zoals ADHD, ASS, DCD,.. en allerhande hulpvragen rond grove en fijne motoriek. Ik heb dan ook veel stage-ervaring kunnen opdoen in het werken met deze populatie. Verder heb ik vanuit mijn master psychomotorische therapie een bijzondere interesse voor het lichaamsgericht begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met verscheidene stress en spanningsgerelateerde klachten. Dit aan de hand van relaxatietherapie en andere mind-body interventies.

In de Cocon hoop ik om voor iedereen een veilige en warme omgeving te kunnen creëren waarbinnen groei en ontwikkeling centraal staan en dit steeds vanuit een holistische aanpak. Samen bekijken we de specifieke hulvraag, gaan we op zoek naar ieders individuele doelen en bekijken we hoe we hier in therapie samen mee aan de slag zullen gaan.

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.