Groepspraktijk De Cocon met maatschappelijke zetel te Averboodse Baan 19, 2431 Veerle is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@groepspraktijkdecocon.be

Groepspraktijk De Cocon vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Groepspraktijk De Cocon -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Groepspraktijk De Cocon wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Groepspraktijk De Cocon -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Groepspraktijk De Cocon u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Groepspraktijk De Cocon wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Groepspraktijk De Cocon heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Groepspraktijk De Cocon -onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Groepspraktijk De Cocon aanbiedt en die toegang geven tot Groepspraktijk De Cocon content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Groepspraktijk De Cocon kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Groepspraktijk De Cocon -onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.