Algemene psychologische begeleiding

Kinderen en adolescenten

Tijdens een begeleiding is het netwerk van het kind of de jongere zeer belangrijk. Ouders zijn namelijk de experten over hun kinderen. Als therapeut kan je enkel naast het gezin komen staan en proberen het perspectief te verruimen zodat de gezinsleden zelf tot nieuwe oplossingen komen. Door samen te werken bereiken we de beste resultaten.

We begeleiden kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, die in de knoop zitten met hun gevoelens, gedragsproblemen vertonen of gewoon even de weg kwijt zijn. Als je als ouder(s) bezorgd bent over de ontwikkeling van je kind, dan kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Tarieven

  • Diagnostiek:
    • Intelligentieonderzoek: €200
  • Kinderen en adolescenten:
    • Individuele begeleiding: €50
    • Oudergesprek: €50
    • Gezinsgesprek: €50

Betalingen gebeuren contant of via een banking-app. Indien je graag een factuur/bewijs wenst kan je dit vragen. De verschillende mutualiteiten en verzekeringen hanteren verschillende regels m.b.t. een al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van psychologische/psychotherapeutische gesprekken. U vindt hierover informatie op de website van uw mutualiteit. Indien je nog met vragen zou zitten spreek dan gerust je psycholoog aan.

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.