Maatregelen rond Coronavirus

Beste cliënteel,

 • Indien u zich ziek voelt, blijf thuis en verwittig uw therapeut
 • Bewaar afstand als u de praktijk betreedt
 • Zorg voor een goede handhygiëne:
  Ontsmet de handen bij het binnenkomen (gel wachtzaal)
 • Wacht bij voorkeur in uw wagen of buiten en niet in de wachtzaal
 • Zorg voor een mondmasker
 • Beperk het gebruik van het toilet:
  Ga thuis nog even naar het toilet voor vertrek
 • Kom stipt op tijd

Het Cocon-team


Ik word een sociaal kunstenaar

Inhoud

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. In onze veeleisende en complexe maatschappij komen sociale moeilijkheden steeds meer op de voorgrond.

Sommige kinderen weten niet altijd goed hoe ze controle kunnen hebben over een sociale situatie. Ze hebben onvoldoende verbinding met hun sociale en emotionele vaardigheden. Ze maken zich soms druk om dingen die ze moeten doen, waardoor dit hen uiteindelijk tegenhoudt om het daadwerkelijk te kunnen doen. Ze ontwikkelen sociale angst en/of faalangst. Als we niet tijdig ingrijpen belanden deze kinderen vaak in een negatieve vicieuze cirkel.

In deze reeks gaan wij:

 • ‘moeten’ leren ombuigen naar ‘willen’
 • ‘niet kunnen’ omdenken naar ‘wel in staat zijn tot ..’ of zelfs naar ’trots zijn op’
 • onjuiste of negatieve gedachten omzetten naar positieve gedachten

Het doel van deze training is om bestaande sociale vaardigheden te versterken, nieuwe aan te leren en kinderen te leren om vanuit zelfvertrouwen en ik-kracht om te gaan met elke sociale situatie. We leren de kinderen wat ze kunnen doen, hoe het te doen en we geven hen het zelfvertrouwen zodat ze het durven te doen.

Praktische informatie

De training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Voor de start vindt er een kennismakingsgesprek plaats en op het einde van het traject is er een terugkommoment om ervaringen te delen.

De groepsbijeenkomsten gaan door op volgende momenten van 14.30u tot 16u:

 • Sessie 1: 20/03/2019
 • Sessie 2: 27/03/2019
 • Sessie 3: 03/04/2019
 • Sessie 4: 24/04/2019
 • Sessie 5: 01/05/2019
 • Sessie 6: 08/05/2019
 • Sessie 7: 15/05/2019
 • Sessie 8: 22/05/2019

Er kunnen maximum 8 kinderen deelnemen. De training kan enkel doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn.

Tarief

Het tarief voor het volledige traject bedraagt € 300 per kind.

De inschrijving is pas definitief na het betalen van een voorschot van € 100.
De rest van het bedrag moet betaald worden voor 1 oktober.

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.


Nieuwe collega's

In september start onze nieuwe collega Evelien. Vanaf oktober verwelkomen we ook Heleen.