Maatregelen rond Coronavirus

Beste cliënteel,

 • Indien u zich ziek voelt, blijf thuis en verwittig uw therapeut
 • Bewaar afstand als u de praktijk betreedt
 • Zorg voor een goede handhygiëne:
  Ontsmet de handen bij het binnenkomen (gel wachtzaal)
 • Wacht bij voorkeur in uw wagen of buiten en niet in de wachtzaal
 • Zorg voor een mondmasker
 • Beperk het gebruik van het toilet:
  Ga thuis nog even naar het toilet voor vertrek
 • Kom stipt op tijd

Het Cocon-team


Nieuwe collega's

In september start onze nieuwe collega Evelien. Vanaf oktober verwelkomen we ook Heleen.