1ste Consultatie

60 min.

 • Informatie verzamelen over de eet- en leefgewoonten, deze worden in kaart gebracht met behulp van een uitgebreide anamnese
 • Doel, verwachtingen en motivatie worden besproken
 • Nadien wordt er een individueel dagschema opgesteld in onderling overleg

2de Consultatie

30 min.

 • Het individueel dagschema wordt geëvalueerd en verder aangepast
 • De voedingsanalyse van de uitgebreide anamnese wordt besproken
 • Nodige informatie wordt overlopen en meegegeven (recepten, productinfo, bereidingstips…)

3de Consultatie

30 min.

 • De afgelopen periode wordt geëvalueerd en moeilijke punten worden aangepakt
 • Er wordt extra informatie meegegeven over nieuwe producten, voedingsinformatie, extra recepten…
 • Vaak is dit het moment waarop probleemsituaties besproken worden zoals recepties, feestjes, vakantie…
 • Dit is vooral een voorbereidingsfase op een gezond eet- en leefpatroon

Vervolgconsultaties

30 min.

 • Bijsturen van voedingsplan
 • Volhouden van de gezonde levensstijl
 • Oplossingen zoeken voor moeilijke momenten
 • Valkuilen voorkomen
 • Tijdens de vervolgconsultaties is er een fase van verandering en een fase van behoud.

Tarieven en terugbetaling

1ste consultatie (60 min): €60,00

Vanaf 2de consultatie en vervolgconsultaties (30min): €30,00 euro

Gelieve tijdig te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn (24u op voorhand). Indien je niet op tijd verwittigt, zal de consultatie aangerekend worden.

Afhankelijk van uw ziekenfonds heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

 • CM: Eenmalige tegemoetkoming van €40,00 indien 4 sessies gevolgd.
 • Socialistische mutualiteit: €10,00 per sessie, maximum van 6 sessies per jaar.
 • Liberale mutualiteit: €10,00 per consultatie, met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar.
 • Partena: €40,00 na 4 consultaties om de 2 kalenderjaren.
 • OZ: tegemoetkoming van 25 euro per persoon per kalenderjaar

Terugbetaling diabeteszorgtraject

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
 • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Bij diabetes type 2 zijn er 2 sessies dieetadvies van min. 30 minuten per kalenderjaar terugbetaald.

Katja Coenen

Diëtiste en diabeteseducator

Over Katja

Katja is sinds 2008 afgestudeerd als diëtiste en diabeteseducator (RIZIV erkend).

Na haar studies is Katja aan de slag gegaan in het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL). Daar heeft ze doorheen de jaren heel wat ervaring en specialisaties opgedaan in het begeleiden van diabetespatiënten en personen met overgewicht of obesitas.

Aanvullend op haar activiteiten binnen het ziekenhuis heeft Katja sinds 2011 een eigen dieetpraktijk in Paal-Beringen waarbinnen ze personen begeleidt en motiveert bij het aanleren van nieuwe voedingsgewoonten.
Om mensen van Veerle-Laakdal en omgeving beter van dienst te zijn is Katja sinds september 2018 ook actief als diëtiste in groepspraktijk de Cocon te Veerle-Laakdal.

Iedereen, zowel volwassenen als kinderen, kan bij haar terecht voor een dieetschema op maat bij overgewicht of obesitas, diabetes, hartvriendelijke voeding, emotie-eten, voeding bij voedselintoleranties en allergieën, energierijke voeding, emotioneel eten/ eetbuien…

Heb je interesse in een gezondere levensstijl, je wil afslanken of bijkomen en wenst dieetadvies? Neem dan contact op met Katja via 0497 31 80 10 of katja@groepspraktijkdecocon.be

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.