1ste Consultatie

60 min.

 • Informatie verzamelen over de eet- en leefgewoonten, deze worden in kaart gebracht met behulp van een uitgebreide anamnese
 • Doel, verwachtingen en motivatie worden besproken
 • Nadien wordt er een individueel dagschema opgesteld in onderling overleg

2de Consultatie

30 min.

 • Het individueel dagschema wordt geëvalueerd en verder aangepast
 • De voedingsanalyse van de uitgebreide anamnese wordt besproken
 • Nodige informatie wordt overlopen en meegegeven (recepten, productinfo, bereidingstips…)

3de Consultatie

30 min.

 • De afgelopen periode wordt geëvalueerd en moeilijke punten worden aangepakt
 • Er wordt extra informatie meegegeven over nieuwe producten, voedingsinformatie, extra recepten…
 • Vaak is dit het moment waarop probleemsituaties besproken worden zoals recepties, feestjes, vakantie…
 • Dit is vooral een voorbereidingsfase op een gezond eet- en leefpatroon

Vervolgconsultaties

30 min.

 • Bijsturen van voedingsplan
 • Volhouden van de gezonde levensstijl
 • Oplossingen zoeken voor moeilijke momenten
 • Valkuilen voorkomen
 • Tijdens de vervolgconsultaties is er een fase van verandering en een fase van behoud.

Tarieven en terugbetaling

1ste consultatie (60 min): €60,00

Vanaf 2de consultatie en vervolgconsultaties (30min): €35,00 euro

Gelieve tijdig te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn (24u op voorhand).

Afhankelijk van uw ziekenfonds heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

 • CM: Eenmalige tegemoetkoming van €40,00 indien 4 sessies gevolgd.
 • Socialistische mutualiteit: €10,00 per sessie, maximum van 6 sessies per jaar.
 • Liberale mutualiteit: €5,00 per consultatie, met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar.
 • Partena: €25,00 euro per kalenderjaar
 • Helan: €25,00 euro per kalenderjaar

Terugbetaling diabeteszorgtraject

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
 • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Bij diabetes type 2 zijn er 2 sessies dieetadvies van min. 30 minuten per kalenderjaar terugbetaald.

Mijn naam is Claudia Luysterborg, erkend diëtiste. In 2022 behaalde ik met trots mijn bachelor Voedings- en dieetkunde aan Thomas More hogeschool in Geel en heb ik mij ook verder gespecialiseerd in voedselallergieën en -intoleranties.

Tijdens mijn consultaties leg ik de nadruk op een algemeen gezond voedingspatroon zonder veel restricties, dat op lange termijn haalbaar blijft. Daarnaast is mijn aanpak steeds gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond.

Samen met jou ga ik graag op zoek naar een leef- en eetstijl die bij jou past, rekening houdend met een eventuele pathologie. Het is dus niet de bedoeling dat we jou voortdurend op (crash)diëten zetten, maar wel dat we streven naar haalbare levensstijlaanpassingen waarbij jij écht van jouw eten kan genieten. Verder hecht ik ook veel belang aan onderliggende emoties die mogelijks gepaard gaan bij jouw eetpatroon.

Je kan bij mij terecht voor volgende zaken:

 • Overgewicht en obesitas
 • Prediabetes en diabetes type 1 of 2
 • Prikkelbare darmen
 • Spijsverteringsproblemen (maag/ darm)
 • Voedselallergieën en -intoleranties
 • Hart- en vaatziekten (te hoge bloeddruk, cholesterol…)
 • Advies en opvolging na een bariatrische ingreep
 • Ondervoeding of een te laag lichaamsgewicht
 • Vegetarische en veganistische voeding
 • Emo-eten
 • Extern eten
 • Voeding bij zwangerschap
 • Voeding van het jonge kind en adolescent

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.