1ste Consultatie

60 min.

 • Informatie verzamelen over de eet- en leefgewoonten, deze worden in kaart gebracht met behulp van een uitgebreide anamnese
 • Doel, verwachtingen en motivatie worden besproken
 • Nadien wordt er een individueel dagschema opgesteld in onderling overleg

2de Consultatie

30 min.

 • Het individueel dagschema wordt geëvalueerd en verder aangepast
 • De voedingsanalyse van de uitgebreide anamnese wordt besproken
 • Nodige informatie wordt overlopen en meegegeven (recepten, productinfo, bereidingstips…)

3de Consultatie

30 min.

 • De afgelopen periode wordt geëvalueerd en moeilijke punten worden aangepakt
 • Er wordt extra informatie meegegeven over nieuwe producten, voedingsinformatie, extra recepten…
 • Vaak is dit het moment waarop probleemsituaties besproken worden zoals recepties, feestjes, vakantie…
 • Dit is vooral een voorbereidingsfase op een gezond eet- en leefpatroon

Vervolgconsultaties

30 min.

 • Bijsturen van voedingsplan
 • Volhouden van de gezonde levensstijl
 • Oplossingen zoeken voor moeilijke momenten
 • Valkuilen voorkomen
 • Tijdens de vervolgconsultaties is er een fase van verandering en een fase van behoud.

Tarieven en terugbetaling

1ste consultatie (60 min): €60,00

Vanaf 2de consultatie en vervolgconsultaties (30min): €30,00 euro

Gelieve tijdig te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn (24u op voorhand).

Afhankelijk van uw ziekenfonds heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

 • CM: Eenmalige tegemoetkoming van €40,00 indien 4 sessies gevolgd.
 • Socialistische mutualiteit: €10,00 per sessie, maximum van 6 sessies per jaar.
 • Liberale mutualiteit: €10,00 per consultatie, met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar.
 • Partena: €40,00 na 4 consultaties om de 2 kalenderjaren.
 • OZ: tegemoetkoming van 25 euro per persoon per kalenderjaar

Terugbetaling diabeteszorgtraject

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
 • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Bij diabetes type 2 zijn er 2 sessies dieetadvies van min. 30 minuten per kalenderjaar terugbetaald.

Lauren Heylen

Diëtiste en diabeteseducator

Over Lauren

Mijn naar is Lauren, erkend diëtiste – diabeteseducator. In 2019 behaalde ik met trots mijn diploma Voeding- en dieetkunde aan Thomas More hogeschool. Naast mijn zelfstandige activiteit ben ik ook werkzaam in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier als diëtiste -diabeteseducator.

Voeding is een breed begrip. Voor velen klinkt het woord voeding positief in de oren, voor anderen jammer genoeg minder. Mijn visie over voeding is dat de maaltijdmomenten steeds aangenaam moeten blijven. Ik ben voorstander van een algemeen gezond voedingspatroon zonder veel restricties, dat op lange termijn haalbaar blijft. Tevens is deze aanpak steeds gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond.

Ik ga met plezier samen met jou opzoek naar een levensstijl die bij jou past, rekening houdend met een eventuele pathologie. Zonder het gevoel te hebben dat voeding een negatieve weerklank heeft, maar liever een manier is om je lichaam goed te onderhouden.

Bent u opzoek naar een diabeteseducator. Dan kan ik jou hier ook in verder helpen. In 2020 behaalde ik namelijk mijn postgraduaat diabeteseducator. Met mijn specialisatie op zak help ik je graag verder om jouw weg te vinden in het leven met diabetes.

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.